روش های ارسال سفارشات یک دو سه تحریر :


سفارشات ثبت شده طبق روشی که در زمان ثبت سفارش تعیین می شود، ارسال می شوند که مشخصات و زمان حمل مربوطه به تشریح توضیح داده می شود:

    ارسال رایگان

این آیتم سفارشاتی را شامل میشود که مبلغ آن حداقل 200 هزار تومان باشد  و روش ارسال توسط فروشگاه تعیین می گردد. در این حالت سفارشات در شهر شیراز توسط پیک فروشگاه ارسال می شود و هزینه ارسال به عهده فروشگاه می باشد. ارسال سفارشات در دیگر شهرها عموما از طریق باربری صورت می پذیرد که در اینصورت هزینه ارسال از فروشگاه تا محل تخلیه بار در شهر مقصد به عهده فروشگاه خواهد بود و هزینه انبارداری در مقصد یا ارسال پیک در شهر مقصد به عهده مشتری خواهد بود.

   ارسال فوری 

 این آیتم ویژه شهر شیراز بوده و سفارشاتی را شامل می شود که حداقل 100000 تومان  ارزش مالی داشته باشند.  روش ارسال توسط پیک فروشگاه و زمان تحویل (با توجه به محل) حدود 2 ساعت می باشد. هزینه پیک توسط مشتری و پیش از ارسال سفارش پرداخت می گردد.

ارسال با پیک موتوری

این آیتم ویژه آن دسته سفارشات شهر شیراز می باشد  که ارسال رایگان یا ارسال فوری را شامل نمی شوند.  در این روش سفارشات توسط پیک موتوری و در مدت زمان 8 الی 24 ساعت به مشتری تحویل داده می شود. هزینه پیک توسط مشتری و در زمان تحویل سفارش پرداخت می گردد. همچنین مشتری می تواند با اطلاع از هزینه پیک (از طریق تماس و هماهنگی با فروشگاه) کل هزینه (سفارش و پیک) را از طریق پرداخت کارت به کارت واریز نماید.

 تذکر: در این روش بدلیل یکسان نبودن هزینه پیک در نواحی مختلف، امکان پرداخت آنلاین هزینه پیک وجود ندارد ولی همچنان امکان پرداخت آنلاین هزینه سفارش مقدور است.

 ارسال با پست پیشتاز

این آیتم ویژه تمامی نقاط کشور(بجز شهر شیراز)  و آن دسته سفارشاتی می باشد که ارسال رایگان  را شامل نمی شوند (بعبارتی مبلغ سفارش کمتر  از 200 هزار تومان می باشد). در این روش سفارشات توسط پست پیشتاز ارسال می گردد و در مدت زمان 1 الی 3 روز کاری به مشتری تحویل داده می شود. هزینه ارسال به صورت خودکار تعیین و به مبلغ سفارش افزوده می شود و توسط یکی از درگاه های بانکی یا انتقال وجه قابل پرداخت است

 ارسال با دیگر روش های پستی
این آیتم ویژه تمامی نقاط کشور (بجز شهر شیراز) و آن دسته سفارشاتی می باشد که ارسال رایگان را شامل نمی شوند (بعبارتی مبلغ سفارش کمتر از 200 هزار تومان می باشد). در این روش سفارشات توسط یکی از روشهای تیپاکس، باربری و ترمینال به انتخاب مشتری و در مدت زمان 3 الی 5 روز کاری به مشتری تحویل داده می شود. هزینه ارسال توسط مشتری و در زمان تحویل سفارش پرداخت می گردد. Demo Options

pattern 28
pattern 29
pattern 30
pattern 31
pattern 32
pattern 33
pattern 34
pattern 35
pattern 36
pattern 37
pattern 38
pattern 39
pattern 40
pattern 41
pattern 42
pattern 43
pattern 44
pattern 45

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout