روش های ارسال سفارشات یک دو سه تحریر :


سفارشات ثبت شده طبق روشی که در زمان ثبت سفارش تعیین می شود، ارسال می شوند که مشخصات و زمان حمل مربوطه به تشریح توضیح داده می شود:

ارسال با پیک موتوری

این آیتم ویژه آن دسته سفارشات شهر شیراز می باشد.  در این روش سفارشات توسط پیک موتوری و در مدت زمان حداقل 24 ساعت به مشتری تحویل داده می شود. هزینه پیک توسط مشتری و در زمان تحویل سفارش پرداخت می گردد. همچنین مشتری می تواند با اطلاع از هزینه پیک (از طریق تماس و هماهنگی با فروشگاه) کل هزینه (سفارش و پیک) را پیش پرداخت نماید.


 ارسال با پست پیشتاز

این آیتم ویژه تمامی نقاط کشور(بجز شهر شیراز) می باشد  . در این روش سفارشات توسط پست پیشتاز ارسال می گردد و در مدت زمان حداقل 3 روز کاری به مشتری تحویل داده می شود. هزینه پست پیشتاز می بایست به صورت پیشکرایه پرداخت شود

 ارسال با دیگر روش های پستی
این آیتم ویژه تمامی نقاط کشور (بجز شهر شیراز) میباشد. در این روش سفارشات توسط یکی از روشهای تیپاکس، باربری و ترمینال به انتخاب مشتری و در مدت زمان حداقل 3 روز کاری به مشتری تحویل داده می شود. هزینه ارسال توسط مشتری و در زمان تحویل سفارش پرداخت می گردد. Demo Options

pattern 28
pattern 29
pattern 30
pattern 31
pattern 32
pattern 33
pattern 34
pattern 35
pattern 36
pattern 37
pattern 38
pattern 39
pattern 40
pattern 41
pattern 42
pattern 43
pattern 44
pattern 45

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout